۱۴۸۸ ۵۷۸ ۰۹۱۱
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

با ما یک گام جلوتر باشید...

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۲۰۰۰ متر

۳۰۰۰ متر

۵۰۰۰ متر

۱۰۰۰۰ متر

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۲۰۰۰ متر

۳۰۰۰ متر

۵۰۰۰ متر

۱۰۰۰۰ متر

۱۰۰۰۰ متر به بالا

زمین تجاری ۳۲۵ متری در سرخرود

زمین تجاری ۳۲۵ متری در سرخرود

خرید و فروش زمین در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۱۶,۲۵۰ م-تومان

قیمت متری: ۱۶,۲۵۰ م-تومان

دو قطعه زمین ساحلی ۲۱۰ متری در سرخرود

دو قطعه زمین ساحلی ۲۱۰ متری در سرخرود

خرید و فروش زمین در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۲,۰۰۰ م-تومان

قیمت متری: ۲,۰۰۰ م-تومان

ویلا ساحلی ۱۳۰ متر خط دریا

ویلا ساحلی ۱۳۰ متر خط دریا

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۳,۲۵۰ م-تومان

قیمت متری: ۳,۲۵۰ م-تومان

زمین ۸۴۰ متری ساحلی در سرخرود

زمین ۸۴۰ متری ساحلی در سرخرود

خرید و فروش زمین در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۸,۵۰۰ م-تومان

قیمت متری: ۸,۵۰۰ م-تومان

ویلا شهرکی ۱۷۵ متری در محمودآباد

ویلا شهرکی ۱۷۵ متری در محمودآباد

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، محمودآباد

قیمت کل: ۲,۷۵۰ م-تومان

قیمت متری: ۲,۷۵۰ م-تومان

فروش فوق العاده ویلا ۱۶۰ متر شهرکی

فروش فوق العاده ویلا ۱۶۰ متر شهرکی

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، محمودآباد

قیمت کل: ۲,۷۵۰ م-تومان

قیمت متری: ۲,۷۵۰ م-تومان

پیش فروش آپارتمان ۸۳ متری در سرخرود

پیش فروش آپارتمان ۸۳ متری در سرخرود

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۱,۲۰۰ م-تومان

قیمت متری: ۱,۲۰۰ م-تومان

فروش ویلا دوبلکس ۱۶۰ متر شهرکی

فروش ویلا دوبلکس ۱۶۰ متر شهرکی

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۲,۲۵۰ م-تومان

قیمت متری: ۲,۲۵۰ م-تومان

آپارتمان ۱۲۰متری پلاک اول ساحل سرخرود

آپارتمان ۱۲۰متری پلاک اول ساحل سرخرود

خرید و فروش آپارتمان در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۲,۲۴۰ م-تومان

قیمت متری: ۲,۲۴۰ م-تومان

فروش ویلا استخردار ۳۲۰ متر مبله در سرخرود

فروش ویلا استخردار ۳۲۰ متر مبله در سرخرود

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، سرخرود

قیمت کل: ۵,۵۰۰ م-تومان

قیمت متری: ۵,۵۰۰ م-تومان