مقایسه املاک

مقایسه
حداکثر تعداد املاک برای مقایسه 4 عدد می باشد.

بایگانی:

منظور از زمین یا ویلا شمالی و جنوبی در منطقه چیست؟

منظور از اینکه میگوییم یک زمین یا ویلا شمالی یا جنوبی است صرفا موقعیت مکانی آن نسب به جاده اصلی ساحلی در شمال کشور است که اگر موقعیت زمین یا ویلا بین ساحل و جاده بود آنرا شمالی و در غیر اینصورت آنرا جنوبی به حساب می آورند.

مشخصات تكميلي